EKOME, spol. s.r.o. > Services > Studie a poradenství > Výpočet denního osvětlení

Výpočet denního osvětlení v budovách

Společnost EKOME, spol. s r.o. vlastní výpočtový program Wdls 4.1 – Výpočet denního osvětlení, který splňuje požadavky na výpočet denního osvětlení podle normy ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov.

Jsme schopni provádět výpočty denního osvětlení v době projektové přípravy budov.

Výsledek výpočtu je prezentován:

  • V tabelární podobě, kde jsou uvedeny zadané vstupní parametry místnosti, parametry osvětlovacích otvorů (oken), činitele odrazu stěn, stropu a podlahy a tabulka rovnoměrné sítě vypočtených hodnot činitele denní osvětlenosti.
  • V grafické podobě, kde jsou zobrazeny izočáry činitele denní osvětlenosti, kdy jsou okamžitě patrná místa s dobrým, případně nedostatečným denním osvětlením.

Výpočtem lze nahradit měření činitele denní osvětlenosti ve vnitřních prostorech, neboť provádět běžně měření denního osvětlení je obtížné vzhledem k přísným podmínkám ve venkovním prostoru, za kterých je možné měření uskutečnit.