S ohledem na příslušnou fázi povolovacího řízení (dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů) zpracováváme pro provozovatele tzv. provozní řády, a to v případě jedná-li se o stacionární zdroj označený ve sloupci C v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Provozní řád obsahuje soubor technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu stacionárního zdroje, včetně opatření k předcházení, ke zmírňování průběhu a odstraňování důsledků havarijního stavu v souladu s podmínkami ochrany ovzduší.