EKOME, spol. s.r.o. > Services > Studie a poradenství > Zpracování souhrnné provozní evidence (ISPOP)

Systém ISPOP zajišťuje příjem a zpracování vybraných hlášení (na základě ohlašovacích povinností) z oblasti životního prostředí v elektronické podobě a jejich další distribuci příslušným institucím veřejné správy.

Legislativa z oblasti životního prostředí ukládá ekonomickým subjektům povinnost hlásit institucím veřejné správy informace o vlivu jejich ekonomické činnosti na životní prostředí. Tyto subjekty se tak stávají ohlašovateli z oblasti životního prostředí, přičemž povinnost podání hlášení je uložena v příslušných právních normách. Povinností ohlašovatelů je doručit příslušná hlášení státním či veřejným institucím, které mají dotčenou právní normou uloženou povinnost hlášení kontrolovat, příp. vyměřovat poplatky.

Hlášení obsahují informace o znečišťování ovzduší, vod, půdy, evidenci odpadů či např. likvidaci elektrozařízení nebo evidence autovraků v příslušných zařízeních.

Tato hlášení pro provozovatele standardně zpracováváme a rovněž i podáváme.