Měření emisí

Monitoring ovzduší poskytne detailní informace o aktuální kvalitě, díky čemuž lze v předstihu vypozorovat varovné signály a učinit potřebné kroky k eliminaci rizik.

Zobrazit více

Hygienická měření

Měříme hluk i další faktory, které se v pracovním prostředí objevují. Nabízíme odborné poradenství, na základě kterého vám doporučíme osvědčené a efektivní postupy.

Zobrazit více

Studie a poradenství

Provedeme technická měření, vyhodnotíme stav a navrhneme řešení. Vypracujeme potřebné studie i oznámení a poradíme, jak situaci řešit.

Zobrazit více

O nás

EKOME, spol. s r.o. Zlín je firma s mnohaletými zkušenostmi z oblasti měření emisí stacionárních zdrojů a ekologického poradenství. Postupem času se naše činnost rozšířila do řady dalších oblastí – měření rizikových faktorů pracovního prostředí (prach, hluk, vibrace, chemické látky, osvětlení, mikroklimatické podmínky), měření hluku v mimopracovním prostředí, zpracování akustických (hlukových) studií, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, zpracování dokumentace EIA, IPPC, provozních řádů, ověřování emisí skleníkových plynů aj.

 


  • Rychlost


  • Spolehlivost


  • Férové jednání

Máte zájem o naše služby?

Nejčastěji pokládané otázky

Měření emisí u automobilů v rámci stanice technické kontroly (STK) neprovádíme. Společnost EKOME, spol. s r.o. se zabývá, mimo jiné, měřením emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (ve znění pozdějších předpisů).

Ano – je to možné. V první fázi bychom Vám připravili cenovou nabídku a v případě objednání nabízených činností bychom upřednostnili osobní setkání s nastíněním dalšího postupu prací.

Naše firma je akreditována pro měření jak hluku v pracovním prostředí, tak i v hluku v mimopracovním (komunálním) prostředí, kam spadá i měření hlučnosti z dopravy. Máme vyškolené pracovníky, kteří se měřením hlučnosti v dopravě zabývají mnoho let.

Kontaktujte nás se svým požadavkem a my vám sdělíme nejbližší volný termín, cenovou kalkulaci a případně dovysvětlíme veškeré nejasnosti. Samozřejmě vám poradíme, které materiály k práci od vás budeme potřebovat – s námi na to nejste sami!

Měřící vozový park EKOME

Aktuality

01 Led

Nové požadavky na bezpečnostní listy

Nařízením Komise (EU) 2020/878 se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), která stanoví požadavky ...

19 Pro

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ve sbírce zákonů vyšla nová vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ...

07 Pro

Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Ve sbírce zákonů vyšlo nové nařízení vlády č. 433/2022 Sb., které mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před ...

EKOME, spol. s r.o. Zlín je firma s mnohaletými zkušenostmi z oblasti měření emisí stacionárních zdrojů a ekologického poradenství.

Přispíváme

Napište nám