EKOME, spol. s.r.o. > Nezařazené > Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Novela nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Ve sbírce zákonů vyšlo nové nařízení vlády č. 433/2022 Sb., které mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Novelizované nařízení vlády nabývá své účinnosti dne 1. července 2023. Novela nařízení vlády reaguje především na zachování rozvoje veřejné infrastruktury se zásadou dodržování ochrany veřejného zdraví před hlukem. Nařízení vlády nově vypouští rigidní a prakticky nevymahatelné instituty, zejména institut staré hlukové zátěže.