O NÁS

EKOME, spol. s r.o. Zlín je firma s mnohaletými zkušenostmi z oblasti měření emisí stacionárních zdrojů a ekologického poradenství. Postupem času se naše činnost rozšířila do řady dalších oblastí – měření rizikových faktorů pracovního prostředí (prach, hluk, vibrace, chemické látky, osvětlení, mikroklimatické podmínky), měření hluku v mimopracovním prostředí, zpracování akustických (hlukových) studií, zpracování odborných posudků a rozptylových studií, zpracování dokumentace EIA, IPPC, provozních řádů, ověřování emisí skleníkových plynů aj.

Člen Asociace autorizovaných laboratoří pro měření emisí (ALME) – nabízí autorizované měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší. Měření realizujeme na základě Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí o autorizaci k měření emisí 52705/ENV/14.

Zárukou kvality prováděných odběrů a měření je Osvědčení o akreditaci pro zkušební laboratoř č. L 1522 vydané ČIA a mnohaleté zkušenosti získané působením v oblasti ekologie.

Informace o firmě:

 • od roku 1983 – technologické měření emisí – Barumprojekt Zlín (účelová organizace Českých závodů gumárenských a plastikářských),
 • od r. 1990 – EKOME – živnostenské oprávnění – technologické měření emisí,
 • od r. 1993 – EKOME – živnostenské oprávnění – autorizované měření emisí,
 • od r. 1995 – vznik EKOME, spol. s r. o. – autorizované měření emis,
 • od r. 2002 – rozšíření autorizovaných činností – zpracování rozptylových studií,
 • od r. 2002 – rozšíření autorizovaných činností – zpracování odborných posudků,
 • od r. 2005 – rozšíření autorizovaných činností – ověření emisí skleníkových plynů,
 • od r. 2008 – ověření emisí skleníkových plynů prováděno jako akreditovaná činnost (od roku 2011 prostřednictvím společnosti TÜV NORD Czech, spol. s r.o. – certifikační orgán č. 3180 akreditovaný u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.),
 • od r. 2008 – rozšíření činnosti do oblasti pracovního a mimopracovního prostředí – prováděno jako akreditovaná činnost v rozsahu Přílohy k Osvědčení o akreditaci (zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.),
 • od r. 2009 – rozšíření činnosti v oblasti měření fyzikálních faktorů pracovního prostředí – vibrace, umělé osvětlení, mikroklimatické podmínky – prováděno jako akreditovaná činnost v rozsahu Přílohy k Osvědčení o akreditaci (zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.). Dále provádíme výpočty denního osvětlení,
 • od r. 2011 – zkoušky v oblasti stavební akustiky (neprůzvučnost, doba dozvuku …) – prováděno jako akreditovaná činnost v rozsahu Přílohy k Osvědčení o akreditaci (zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.),
 • od r. 2013 – rozšíření autorizovaných činností – zpracování dokumentace a posudku (EIA, posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.).

KONTAKTUJTE NÁS

Rádi byste zjistili více informací o našich službách? Neváhejte nás kontaktovat!

Pracovníci:

 • společnost v současné době zaměstnává 11 odborných pracovníků,
 • rozhodující činností je autorizované měření emisí stacionárních zdrojů,
 • měření prašnosti a chemických látek v pracovním a vnitřním ovzduší,
 • měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí,
 • měření vibrací v pracovním a mimopracovním prostředí,
 • měření umělého osvětlení, mikroklimatických podmínek ve vnitřním prostředí,
 • zpracování odborných posudků, rozptylových a hlukových studií,
 • posuzování vlivů na životní prostředí – EIA,
 • ověřování výkazů emisí skleníkových plynů – verifikace,
 • navazující činnosti – poradenství v ochraně ovzduší a ekologii,
 • operativní řešení požadavků zákazníka,
 • krátké dodací termíny protokolů o autorizovaném měření emisí,
 • spolupráce na odborné úrovni s celou řadou firem, se vztahem k ochraně ovzduší (filtry, spalovny, výrobci barev atd.),
 • členství v ALME – asociaci autorizovaných laboratoří pro měření emisí s pravidelnou účastí v okružních testech,
 • nepřetržité zvyšování odborné způsobilosti pracovníků, kvality měřících zařízení a vybavování novými přístroji pro měření emisí a laboratorní zpracování.

Akreditace, certifikace

Zákazníci využívající služeb naší laboratoře mohou ve svých materiálech používat odkaz na tyto služby s odkazem na akreditaci laboratoře pouze v textové formě a ve spojení s obchodním jménem a názvem laboratoře podle osvědčení o akreditaci.

Naši zákazníci:

Akreditovaná společnost

Vlastníme certifikáty, které nás opravňují k realizaci naší práce. Nabízíme autorizovaná měření emisí i faktorů pracovního prostředí. Máme dlouholeté zkušenosti a víme, co děláme!

Jsme tu pro každého

Nezáleží na tom, jestli jste z Prahy, Brna, Olomouce či málo známé vesničky – za klienty přijedeme kamkoliv po celém Česku. Preferujeme individuální domluvy a vždy se snažíme najít ideální termín jak pro nás, tak pro vás.

Za naší prací stojí kvalita

Služby, které nabízíme, děláme mnoho let. Víme, čemu se vyvarovat a jak nejlépe splnit přesně to, co po nás klienti požadují. A také není žádným tajemstvím, že odvedenou práci zkontrolujeme. Netolerujeme totiž žádné chyby ani nepřesnosti!

Individuální přístup je u nás samozřejmostí

Žádné pevné ceny, žádné nesmyslné podmínky. Poradíme vám, domluvíme se na termínu a předem pro vás připravíme cenovou kalkulaci. Ano, tak jednoduché a přitom efektivní to u nás je.