EKOME, spol. s.r.o. > Nezařazené > Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Novela vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Ve sbírce zákonů vyšla nová vyhláška č. 445/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství. Tato vyhláška nabyla účinnosti dne 1. ledna 2023.
Tato novela, mimo jiné, odsouvá nová pravidla pro vedení průběžné evidence odpadů až na začátek roku 2025. Do konce roku 2024 se tak rozsah a způsob průběžné evidence odpadů nemění.