EKOME, spol. s.r.o. > Services > Studie a poradenství > Ostatní nabízené služby

• Jednání na úřadech a institucích.
• Zpracování technických podmínek provozu zdroje znečišťování.
• Optimalizace provozu lakoven, spaloven atd.
• Výběr filtrů, spaloven a jiných zařízení na likvidaci škodlivin.
• Vedení provozní evidence.
• Hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ).
• Zaregulování vzduchotechniky.
• Seřizování kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva ve spolupráci.
• Poradenská činnost v oblasti hluku. Po provedení technických měření doporučíme nápravná opatření, protihlukové úpravy, ověříme jejich účinnost.