EKOME, spol. s.r.o. > Services > Hygienická měření > Měření hluku v pracovním a mimopracovním (komunálním) prostředí

Tato měření se provádí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (ve znění pozdějších předpisů), vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií (ve znění pozdějších předpisů) a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (ve znění pozdějších předpisů).

Měření hluku v pracovním prostředí se provádí nejčastěji pro účely:

 • Kolaudace
 • Kategorizace prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb. (ve znění pozdějších předpisů).
 • Pravidelných periodických měření.
 • Technických měření, tj. pro zjištění stavu zařízení, případně také pro:
  • návrh protihlukových opatření,
  • pro zjištění účinnosti nápravných opatření,
  • stanovení hladin akustického výkonu.

Měření hluku v mimopracovním (komunálním) prostředí se provádí nejčastěji pro účely:

 • Zajištění podkladů pro řešení stížností na nadměrnou hlučnost ze stacionárních zdrojů hluku (tj. výrobní závody, drobné provozovny, restaurace, diskotéky, obchodní centra atd.) – měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním prostoru staveb.
 • Zajištění podkladů pro řešení stížností na nadměrnou hlučnost z dopravy (tj. silniční, železniční a letecké) – měření v chráněném venkovním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním prostoru staveb.
 • Kolaudace
 • Technických měření, tj. pro zjištění stavu zařízení, případně také pro:
  • návrh protihlukových opatření,
  • zjištění účinnosti nápravných opatření.

 

Společnost EKOME, spol. s r.o. je držitelem Osvědčení o akreditaci – zkušební laboratoř č. 1522.

 

Dále pro Vás zpracujeme:

Akustické (hlukové) studie

Výpočty předpokládaných hladin akustického tlaku:

 • V chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech.
 • Ze stacionárních zdrojů hluku (výrobní závody, dílny, restaurace, diskotéky atd.).
 • Z dopravy (silniční a železniční).

Problematika zpracování akustických (hlukových) studií je podrobně popsána v naší webové sekci STUDIE A PORADENSTVÍ.