Akreditace, certifikace

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1522.
Osvědčení o akreditaci     Flexibilní rozsah akreditace

Autorizovaná osoba k měření emisí stacionárních zdrojů.
Autorizace MŽP

Autorizovaná osoba ke zpracování rozptylových studií.
Autorizace MŽP

Autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků.
Autorizace MŽP

Autorizovaná osoba ke zpracování dokumentace EIA.
Autorizace MŽP

Zákazníci využívající služeb naší laboratoře mohou ve svých materiálech používat odkaz na tyto služby s odkazem na akreditaci laboratoře pouze v textové formě a ve spojení s obchodním jménem a názvem laboratoře podle osvědčení o akreditaci.

Nahoru