O nás

Informace o firmě:

 • od roku 1983 - technologické měření emisí - Barumprojekt Zlín (účelová organizace Českých závodů gumárenských a plastikářských),
 • od r. 1990 - EKOME - živnostenské oprávnění - technologické měření emisí,
 • od r. 1993 - EKOME - živnostenské oprávnění - autorizované měření emisí,
 • od r. 1995 - vznik EKOME, spol. s r. o. - autorizované měření emis,
 • od r. 2002 - rozšíření autorizovaných činností - zpracování rozptylových studií,
 • od r. 2002 - rozšíření autorizovaných činností - zpracování odborných posudků,
 • od r. 2005 - rozšíření autorizovaných činností - ověření emisí skleníkových plynů,
 • od r. 2008 - ověření emisí skleníkových plynů prováděno jako akreditovaná činnost (od roku 2011 prostřednictvím společnosti TÜV NORD Czech, spol. s r.o. - certifikační orgán č. 3180 akreditovaný u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.),
 • od r. 2008 - rozšíření činnosti do oblasti pracovního a mimopracovního prostředí - prováděno jako akreditovaná činnost v rozsahu Přílohy k Osvědčení o akreditaci (zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.),
 • od r. 2009 - rozšíření činnosti v oblasti měření fyzikálních faktorů pracovního prostředí - vibrace, umělé osvětlení, mikroklimatické podmínky - prováděno jako akreditovaná činnost v rozsahu Přílohy k Osvědčení o akreditaci (zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.). Dále provádíme výpočty denního osvětlení,
 • od r. 2011 - zkoušky v oblasti stavební akustiky (neprůzvučnost, doba dozvuku ...) - prováděno jako akreditovaná činnost v rozsahu Přílohy k Osvědčení o akreditaci (zkušební laboratoř č. 1522 akreditovaná u Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.),
 • od r. 2013 - rozšíření autorizovaných činností - zpracování dokumentace a posudku (EIA, posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.).

Pracovníci:

 • společnost v současné době zaměstnává 11 odborných pracovníků,
 • rozhodující činností je autorizované měření emisí stacionárních zdrojů,
 • měření prašnosti a chemických látek v pracovním a vnitřním ovzduší,
 • měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí,
 • měření vibrací v pracovním a mimopracovním prostředí,
 • měření umělého osvětlení, mikroklimatických podmínek ve vnitřním prostředí,
 • zpracování odborných posudků, rozptylových a hlukových studií,
 • posuzování vlivů na životní prostředí - EIA,
 • ověřování výkazů emisí skleníkových plynů - verifikace,
 • navazující činnosti - poradenství v ochraně ovzduší a ekologii,
 • operativní řešení požadavků zákazníka,
 • krátké dodací termíny protokolů o autorizovaném měření emisí,
 • spolupráce na odborné úrovni s celou řadou firem, se vztahem k ochraně ovzduší (filtry, spalovny, výrobci barev atd.),
 • členství v ALME - asociaci autorizovaných laboratoří pro měření emisí s pravidelnou účastí v okružních testech,
 • nepřetržité zvyšování odborné způsobilosti pracovníků, kvality měřících zařízení a vybavování novými přístroji pro měření emisí a laboratorní zpracování.

Vedení firmy:

 • Ing. Jaroslav Šilhák, jednatel,
 • Ing. Dana Šilháková, jednatel.
Nahoru