Lhůty a ceník

Měření emisí: 

při sjednávání termínu maximálně respektujeme požadavky zákazníka při současném dodržení lhůty pro ohlášení termínu měření orgánům státní správy (ČIŽP).

Měření hluku, chemických látek a prachu v ovzduší: 

dodací lhůty běžných expertíz jsou do 30 pracovních dnů od provedeného měření; pokud to charakter zkoušky dovolí, je možno dohodnout i kratší dobu. V případě speciálních expertíz provedených subdodávkou mohou být dodací lhůty delší.

S cenovou nabídkou je zákazník seznámen při uzavírání dohody. Vzhledem k šíři a komplexnosti nabízených služeb a snaze o individuální přístup k zákazníkovi kontaktujte nás .

Nahoru