Ostatní nabízené služby

Poradenská činnost v ochraně ovzduší

  • jednání na ČIŽP,
  • zpracování technických podmínek provozu zdroje znečišťování,
  • optimalizace provozu lakoven, spaloven atd.,
  • výběr filtrů, spaloven a jiných zařízení na likvidaci škodlivin,
  • vedení provozní evidence,
  • hlášení ISPOP, IRZ.

Zaregulování vzduchotechniky

Seřizování kotlů na tuhá, kapalná a plynná paliva ve spolupráci

Poradenská činnost v oblasti hluku

 

Po provedení technických měření doporučíme nápravná opatření, protihlukové úpravy, ověříme jejich účinnost (viz Měření hluku).

Nahoru