Měření hluku v pracovním a mimopracovním prostředí

Tato měření se provádí dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (v platném znění), vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Měření hluku v pracovním prostředí se provádí nejčastěji pro účely:

 • kolaudace,
 • kategorizace prací dle vyhlášky č. 432/2003 Sb.,
 • pravidelných periodických měření,
 • technická měření - pro zjištění stavu zařízení, případně pro:
  • návrh protihlukových opatření
  • pro zjištění účinnosti nápravných opatření
  • stanovení hladin akustického výkonu.

Měření hluku v mimopracovním prostředí se provádí nejčastěji pro účely:

 • zajištění podkladů pro řešení stížností na nadměrnou hlučnost ze stacionárních zdrojů hluku (výrobní závody, drobné provozovny, restaurace, diskotéky, obchodní centra atd.) - měření hluku v chráněném venkovním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním prostoru staveb,
 • zajištění podkladů pro řešení stížností na nadměrnou hlučnost z dopravy (silniční, železniční a letecké)- měření v chráněném venkovním prostoru staveb, v chráněném venkovním prostoru a v chráněném vnitřním prostoru staveb
 • kolaudace,
 • technická měření - pro zjištění stavu zařízení, případně pro:
  • návrh protihlukových opatření,
  • zjištění účinnosti nápravných opatření.

Dále pro Vás zpracujeme:

Akustické (hlukové) studie

Výpočty předpokládaných hladin akustického tlaku:

 • v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněných venkovních prostorech,
 • ze stacionárních zdrojů hluku (výrobní závody, dílny, restaurace, diskotéky atd.),
 • z dopravy (silniční a železniční).

Více

Laboratoř je akreditována u ČIA jako zkušební laboratoř pod číslem L 1522.

Nahoru